CHI TIẾT THỜI KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THOÁT KHỎI TRẦM CẢM

Ngày khai mạc: Tập trung học viên trước 7h30, khai mạc từ 8h.

3 ngày đầu: Thực hành kỹ năng chú tâm liên tục để giảm thiểu và chấm dứt mọi suy nghĩ tiêu cực, giảm thiểu và chấm dứt trầm cảm.

Từ ngày 4: Nghe giảng kết hợp thực hành.

1. Hiểu biết đúng sự thật về căng thẳng và trầm cảm.

2. Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến căng thẳng và trầm cảm.

3. Sự chấm dứt căng thẳng và trầm cảm là như thế nào.

4. Cách thức chấm dứt căng thẳng và trầm cảm từ gốc rễ.

5h00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân

5h15 – 5h45: Bài thực hành kỹ năng khi ngồi
5h45 – 6h30: Bài thực hành tự do
6h30 – 7h15: Bài thực hành kỹ năng khi ăn sáng
7h15 – 8h00: Bài thực hành kỹ năng khi ngồi (ngày 1&2 nghe giảng lý thuyết)
8h00 – 11h00: Nghe giảng, thực hành theo sự hướng dẫn của giảng viên
11h00 – 12h00: Bài thực hành kỹ năng khi ăn trưa
12h00 – 13h30: Bài thực hành kỹ năng khi nằm, nghỉ trưa
13h30 – 16h30: Nghe giảng, thực hành theo sự hướng dẫn của giảng viên
16h30-17h30: Trao đổi hỏi & đáp
17h30: Kết thúc buổi chiều
17h30 – 18h30: Bài thực hành trong lao động vệ sinh/Tắm tự do trong Bể hoặc ngoài Biển (mang theo đồ bơi)
18h30-19h00: Thực hành tự do/Ăn tối
19h00 – 19h45: Bài thực hành kỹ năng khi ngồi
19h45 – 20h45: Ôn tập và thảo luận buổi tối (nếu có)
20h45 – 21h00: Thực hành tự do
21h00: Thực hành kỹ năng khi nằm, đi ngủ.

Bài viết liên quan