Nội quy khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày

Gosinga xin gửi tới quý thiền sinh nội quy của khóa thiền Tứ Niệm Xứ 9 ngày để quý vị biết được thông tin và chuẩn bị trước khi tới khóa thiền.

Nội quy khóa thiền 9 ngày

1. BTC chỉ chấp nhận các học viên đã đăng ký trước THEO MẪU và có xác nhận của BTC. Các học viên đến tham dự khóa huấn luyện phải cung cấp CMND/Thẻ căn cước, số điện thoại liên lạc để đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa điểm học tập.

2. Trong khóa huấn luyện TUYỆT ĐỐI không sử dụng điện thoại (BTC có số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).

3. TỊNH KHẨU – trong quá trình tu tập không nói chuyện (trừ giờ pháp đàm – ĐÂY LÀ YÊU CẦU CAO NHẤT CỦA KHÓA TU NÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ LƯU Ý). Tuyệt đối Không bàn về chính trị tôn giáo và những vấn đề ngoài nội dung huấn luyện.

4. Tuyệt đối chấp hành các nội quy của địa điểm, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh trong suốt khóa huấn luyện.

5. Nghiêm túc thực hiện theo thời khóa đã được thông báo. Trong trường hợp khẩn cấp về sớm hoặc có việc đột xuất cần ra ngoài phải được sự đồng ý của BTC.

6. ‎Học viên TỰ NGUYỆN KÝ CAM KẾT nội quy trên. Những học viên vi phạm một trong các nội quy đã được BTC nhắc nhở nếu tái vi phạm 2 lần sẽ buộc rời khỏi khóa huấn luyện (XIN ĐẶC BIỆT LƯU Ý CÁC HỌC VIÊN MỚI ĐÂY LÀ KHÓA HUẤN LUYỆN TÍCH CỰC NÊN CẦN CÂN NHẮC ĐẢM BẢO NỘI QUY CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN MỚI ĐĂNG KÝ THAM DỰ).

MỘT SỐ LƯU Ý CHO KHÓA THIỀN GOSINGA 9 NGÀY

1. Những người đã đăng ký danh sách cần đảm bảo rằng sức khỏe cá nhân đủ để tham dự khóa huấn luyện.

2. Có mặt tại địa điểm trước 7h ngày khai mạc (giờ khai mạc là 8h). Tốt nhất học viên nên có mặt vào chiều ngày hôm trước để chủ động thời gian và làm quen với nơi ăn ở. Khi đi mang theo CMND để làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền sở tại (Lưu ý BTC sẽ không tiếp nhận các học viên không có CMND/Căn cước).

3. Địa điểm có giường ngủ cho học viên, có chiếu, màn, gối và chăn ấm nhưng không đảm bảo số lượng và chất lượng. Học viên TỰ MANG THEO chăn mỏng cá nhân và quần áo (nên mặc đồ thoải mái để thực hành), các đồ cá nhân, thuốc men. Các học viên cũ đã tham dự nhiều khóa huấn luyện có thể chủ động mang theo màn trại di động và túi ngủ cá nhân.

4. BTC sẽ giữ hộ điện thoại của học viên sinh trước 07h ngày khai mạc và trả lại vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện. Học viên sẽ ký bản cam kết TỊNH KHẨU và chấp hành các nội quy khóa huấn luyện (Đặc biệt lưu ý nếu học viên đã được nhắc nhở mà vẫn vi phạm BTC sẽ buộc rời khỏi khóa huấn luyện để đảm bảo việc học tập cho các học viên khác). BTC có số điện thoại HOTLINE để phục vụ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

5. Khóa huấn luyện phục vụ 3 bữa ăn sáng, trưa và tối. Bữa chiều học viên có nhu cầu ăn có thể ăn thêm với các đồ ăn để sẵn trong nhà bếp. Bữa ăn trong khóa huấn luyện là ăn chay toàn phần. Các học viên có chế độ ăn đặc biệt có thể chủ động đăng ký và tự phục vụ.