CẬP NHẬT DANH SÁCH THIỀN SINH

Cập nhật: 12h00 – 04/7/2021

STT _ Họ tên SĐT
001 Phạm Thị Thuý 096xxx603
002 Le thuy hang 091xxx998
003 Phạm Thị Thu Hà 098xxx158
004 Trần Thanh Tùng 097xxx236
005 Trần Hồng Hoàng 091xxx534
006 Tiến châu 915xxx370
007 Hoàng Thị Mến 084xxx199
008 Trần Thị Thanh Hương 090xxx863
009 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 098xxx688
010 Hà Thị Nhàn 098xxx254
011 Trần Thị Bạch Tuyết 093xxx020
012 Nguyễn Tuấn Anh 033xxx965
013 Nguyễn Khắc Bá Vinh 090xxx288
014 Đỗ Mạnh Toàn 038xxx970
015 Phạm Thị Dung 097xxx126
016 Phạm Thị Thu Huy 035xxx888
017 Phạm Thị Ngọc Hà 091xxx797
018 Nguyễn thuỳ dương 098xxx688
019 Đinh Tuấn Hòa 038xxx421
020 Bùi ngọc hiển 098xxx239
021 Tuấn tĩnh tâm 862 093xxx862
022 Lưu Hữu Nghĩa (pháp danh Thiện Hiếu) 090xxx588
023 Trần hiền 096xxx346
024 Lê Thị Hoàng Yến 098xxx098
025 Nguyễn thị Tâm 033xxx347
026 Thái dương phương linh 094xxx940
027 Nguyễn Lê Hanh Quân 070xxx762
028 Nguyễn Thị Thuỷ 039xxx760
029 Đỗ Thị Hoa 036xxx992
030 Lương thị mỹ liên 081xxx139
031 Trần thị hải 090xxx153
032 Võ ý nhi 090xxx998
033 Nguyên Hà 097xxx881
034 Đỗ Thị Hương Giang 098xxx593
035 Nguyễn Thị Thắm 097xxx534
036 Nguyễn thị Thảo 368xxx626
037 Đặng Công Hợp 090xxx666
038 Đặng Thanh Phú 093xxx982
039 Đinh thì phượng 038xxx497
040 Đinh viết Hùng 036xxx022
041 Đoàn Thị Hoài Anh 097xxx084
042 Đỗ thành cộng 098xxx868
043 Hải Đường 091xxx838
044 Hoa Hương 090xxx225
045 Lê Tấn Đạt 085xxx125
046 Lê Thị Lan Hương 090xxx924
047 Lê Thị Minh Thuỳ 098xxx688
048 Lê Thị Nhung 081xxx239
049 Liên Giác 035xxx925
050 Lưu Thanh Hằng 035xxx846
051 Metta Tuệ Nga 096xxx583
052 Vũ Thị Hoa 097xxx258
053 Nguyễn Đức Đoàn 097xxx689
054 Nguyễn Gia Ngọc 090xxx242
055 Nguyễn Hồng Thúy 097xxx955
056 nguyễn huyền trang 098xxx354
057 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương 091xxx961
058 Nguyễn Mai Hảo 098xxx825
059 Nguyễn Thanh Huy 090xxx890
060 Nguyễn Thanh Thảo 033xxx701
061 Nguyễn Thị Diệu 090xxx551
062 NGUYỄN THỊ HẰNG 037xxx182
063 Nguyễn thị huế 098xxx819
064 Nguyễn Thị Mai 094xxx853
065 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 098xxx075
066 Nguyễn Thị Ngân 092xxx520
067 Nguyễn thị oanh 098xxx615
068 Nguyễn Thị Thu Hoài 096xxx496
069 Nguyễn Thị Tuyết Nga 097xxx410
070 Nguyễn thị viễn 088xxx907
071 Nguyễn văn Khiêm 091xxx686
072 Nguyễn Văn Thái 039xxx255
073 Nhi Nguyễn 097xxx773
074 Ninh Anh Trường 093xxx033
075 Phạm Đình Triệu 090xxx458
076 Phạm Thị Diệu Hường 090xxx299
077 Phạm Trang Ngân 094xxx088
078 Phan Thị Ba 097xxx 44
079 Phan thị lý 094xxx600
080 Phan Văn Thái 096xxx088
081 Pháp Tâm 089xxx948
082 Tạ Phúc Ân 097xxx080
083 Tạ thị lương 098xxx065
084 Tô Đức Linh 098xxx989
085 Tran Thi Thanh Hang 090xxx013
086 Trần Quang Linh 090xxx203
087 Trần thi thu 098xxx395
088 Trần Thị Thu Hà 946xxx996
089 Vũ Quốc Toản 098xxx786
090 Vũ Thị Liễu 096xxx538
091 Vũ Tuấn Anh 091xxx255
092 Chenin Nguyễn 094xxx368
093 Chu Thị Thu Hương 096xxx826
094 Chu Thị Tuyết Mai 908xxx878
095 Dinh thi phuong 038xxx497
096 Do Thi Thu Huong 091xxx211
097 Đào Lê Duyên 090xxx559
098 Đặng Yến 035xxx149
099 Đỗ Đình Hưng 093xxx821
100 Đỗ Quỳnh Hà 090xxx750
101 Đỗ Thị Nga 918xxx271
102 Hoàng Hà 033xxx069
103 Hồ Hiền 097xxx900
104 LE THI MINH THUY 098xxx688
105 Lê Hạnh 096xxx168
106 LÊ HOÀNG VĨNH LỢI 090xxx858
107 Lê phương 090xxx235
108 Lê Tấn Hà 091xxx234
109 Lê Thị Thu Phương 091xxx979
110 Lê Trần Bảo Tuấn 090xxx665
111 Lê văn Dũng 090xxx075
112 Lương Thị Minh Hà 091xxx963
113 Lưu thị diệu minh 283xxx323
114 Mai Trúc Ly 038xxx257
115 Ngô Hồng Bắc Phương 008xxx707
116 Ngô Sơn 098xxx469
117 Ngô Trung Vũ 098xxx439
118 NGUYEN QUY DAC 913xxx213
119 Nguyễn Anh Tuấn 098xxx488
120 Nguyên Duc Tuan 090xxx070
121 Nguyễn Dương Huyền 096xxx268
122 Nguyễn Gia Ngọc 090xxx242
123 Nguyễn Hoàng Oanh 098xxx681
124 Nguyễn Huy Du 097xxx376
125 Đinh thị hồng lam 091xxx636
126 Nguyễn Hữu Lộc 083xxx555
127 Nguyễn Lê Hanh Quân 070xxx762
128 Nguyễn Mạnh Tuấn 035xxx319
129 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 140xxx654
130 Nguyễn Ngọc Lan 091xxx808
131 Nguyễn Thị Đài Loan 938xxx667
132 Nguyễn Thị Hương 034xxx885
133 Nguyễn Thị Mai Thanh 090xxx362
134 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 083xxx880
135 Nguyễn Thị Oanh 098xxx195
136 Nguyễn Thị Phương 039xxx088
137 Nguyễn Thị Phương Anh 098xxx132
138 Nguyễn Thị Tâm 091xxx128
139 Nguyễn Thị Thanh 098xxx068
140 Nguyễn thị thanh loan 038xxx000
141 nguyễn thị tuyết mai 908xxx353
142 nguyễn thị tuyết nga 934xxx211
143 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 098xxx879
144 Nguyễn Trí Đức 091xxx224
145 Nguyễn Trọng Giang 098xxx191
146 Phạm Thái Thạch 090xxx693
147 Phạm Thị Thiên Tân 094xxx795
148 Phạm Thị Thúy Hằng 098xxx641
149 Phạm Thị Tuyết 932xxx951
150 Phan Cần 093xxx569
151 Phan Thanh Ly 098xxx592
152 Phan Thùy Trang 097xxx358
153 Phan Van Phi 096xxx039
154 Tôn Kim Ngẫu 908xxx696
155 Tôn nữ Lộc Hà 091xxx364
156 Tôn Nữ Thiên Án 090xxx449
157 Tran Lien 098xxx193
158 Trần Bách Hợp 098xxx468
159 Trần thị bích ngọc 094xxx670
160 Trần Thị Luyện 091xxx026
161 Trần Thị Mỹ Linh 098xxx552
162 Trần thị Phương 097xxx911
163 Trần Thị Tâm 096xxx747
164 TRẦN LÊ MAI XUÂN 082xxx909
165 Trần Liên 098xxx193
166 Trần Trọng Tâm 096xxx096
167 Trần Văn Tuấn 039xxx818
168 Trịnh Thị Yên 908xxx746
169 Trịnh văn nghĩa 091xxx198
170 Trương Đông Hưng 098xxx966
171 Trương Thành Công 097xxx467
172 Văn Thy Hoàng 094xxx734
173 Võ Thị Thuỷ Triều 076xxx386
174 Vũ Hồng Nam 091xxx789
175 Vũ Ngọc Diệp 035xxx824
176 Vũ Ngọc Lan 839xxx212
177 Vũ Thế Anh 091xxx010
178 Vũ Thị Bích Vân 077xxx093
179 Công Thị Tú Quyên 096xxx859
180 Đào Thị Ngọc Duyên 091xxx558
181 Nguyễn Thị Lãm 098xxx550
182 Phạm Lan Anh 098xxx929
183 Phan Tiến Hoàng 096xxx338
184 Thái Gia Linh 096xxx386
185 Ngô Hồng Bắc Phương 098xxx707
186 Vũ Toàn Thư 096xxx086
187 Bùi Thị Hiên 093xxx167
188 Đặng Thị Nga 037xxx845
189 Đậu Công Minh 087xxx133
190 Nguyễn Thanh Loan 098xxx160
191 Nguyễn Thị Thúy Hằng 097xxx999
192 Nguyễn Lê Hanh Quân 070xxx762
193 NGUYỄN THANH THÊM 094xxx683
194 Trần Quốc Trọng 098xxx589
195 phan thanh tùng 090xxx818
196 Bùi Hải Duy 091xxx748
197 Chử Bá Tùng 096xxx998
198 Đỗ thư giang 094xxx288
199 Phạm Thị Hường 377xxx994
200 Võ Thư 036xxx685
201 Phạm Thị Huệ 037xxx564
202 Nguyễn Thị Nam 097xxx651
203 Nguyễn Trường Phi 098xxx122
204 Nguyễn Văn Tiến 033xxx616
205 Phạm Thanh Hương 034xxx904
206 Trần Thành Nhê 093xxx479
207 Vũ Viên Minh 849xxx458
208 Bui thi Van Anh 039xxx880
209 lê thị nguyệt 090xxx436
210 Nguyễn Thành Phước 035xxx746
211 Trần Thị Thu Hà 091xxx166
212 Nguyễn Phúc Lâm 033xxx207
213 Nguyễn thanh hải 097xxx537
214 Nguyễn lụa 091xxx150
215 Lê Thị Thanh Hà 096xxx601
216 Liên Giác 035xxx925
217 LY VAN KHOA 093xxx111
218 Ngô Thị Bích Hằng 091xxx859
219 Nguyễn Thị Hồng Diệp 090xxx357
220 Bùi Thị Ngọc Điệp 090xxx901
221 Lê Thị Kim Hải 038xxx668
222 Nguyễn Duy Phát 092xxx497
223 Nguyễn Khắc Tuyên 036xxx697
224 Nguyễn Thị Hồng Sâm 093xxx027
225 Thái Đăng Hoàng Sơn 093xxx027
226 Trịnh thị thanh nga 097xxx886
227 Vũ Thị Hà 037xxx269
228 Doãn Ngọc Ánh 094xxx986
229 Trương thị ngọc sương 093xxx188
230 Đinh Hữu Thịnh 035xxx000
231 Chu Thị Loan 091xxx207
232 Đặng Hương 093xxx393
233 Đỗ Tiến Đạt 093xxx585
234 HOÀNG THỊ LOAN 096xxx570
235 Hoàng Thị Thanh 097xxx214
236 Đào Lê Mai 090xxx455
237 Lê Hoàng Nam 098xxx377
238 Khiem Nguyen 090xxx267
239 Lưu Gia Thiện 090xxx045
240 Nguyễn Minh Hòa 038xxx252
241 Nguyễn Thị Bích Trâm 093xxx487
242 Nguyễn Trung Thành 083xxx883
243 Nguyễn Xuân Phong 964xxx080
244 Phạm thị bích hồng 091xxx992
245 Phan Tấn Phước 093xxx339
246 Phan Thị Tú Trinh 096xxx189
247 Phúc Minh 083xxx000
248 Thân Văn Thăng 097xxx288
249 Tô Văn Quý 096xxx084
250 Trần Hạ Quyên 090xxx147
251 Trần Quang thang 090xxx579
252 Trương Thị Thùy Hương 034xxx761
253 Tuệ Phương 090xxx952
254 Vũ Khánh Linh 085xxx720
255 Trần Vinh 098xxx247
256 Dương Thị Tú Trinh 096xxx846
257 Đinh Thi Kim Dung 096xxx979
258 Đỗ Trần Mỹ Thuý ( Tuệ Phương) 090xxx952
259 NGUYỄN VĂN HIỀN 098xxx821
260 Nguyễn Thị Thúy Hằng 097xxx999
261 Đỗ Văn Thắng 093xxx865
262 Hoàng Văn Tuyên 098xxx299
263 Khuất Thị Ninh 877xxx769
264 Le Dang Phuong 090xxx428
265 Mộc Thảo 098xxx905
266 Nguyễn Thanh Hải 098xxx649
267 Nguyễn Thị Bích Trâm 093xxx487
268 Nguyễn Xuân Phong 964xxx080
269 Trần Thế Hùng 091xxx857
270 Chu Thị Viền 033xxx957
271 Trần Thị An 096xxx868
272 Nguyễn Thị Như Trang 091xxx727
273 Cao Thị Mỹ Liên 070xxx252
274 Chu Thị Ánh Duyên 098xxx085
275 Dương Thị Hồng 093xxx081
276 Đặng Thị Sinh 090xxx050
277 Đoàn Văn Thạnh 913xxx161
278 Hà Mai Hương 091xxx648
279 Hoàng Minh Thuý 098xxx089
280 HỒ DINH 036xxx238
281 Lê Văn Nam 092xxx776
282 Hồ Thị Mai 097xxx568
283 Kỳ thuỷ trang 090xxx409
284 Ngiyên văn hải 091xxx689
285 NGUYỄN AN HÒA 090xxx011
286 Nguyễn Hoàng Thảo 036xxx747
287 Nguyễn Thị Bích Thuỷ. 986xxx588
288 Nguyễn Thị Lý 082xxx366
289 Nguyễn thị thu hương 091xxx568
290 PHẠM BÁ CƯỜNG 096xxx950
291 Phạm Thị Thu Thanh 038xxx148
292 Phạm Thị Tuyết 098xxx379
293 Tran hiền 096xxx346
294 Trần Thị Bội Ngọc 086xxx346
295 Trần Thị Thu Hiền 091xxx773
296 Võ Thị Tuyết Mai 091xxx976

Nhóm Zalo https://zalo.me/g/krctyi811

Hiện tại khóa K02 đã đóng danh sách. Quý vị thiền sinh nào chưa tham gia được thì hãy đăng ký khóa K03 học tháng 8 ở form bên dưới:

Bài viết liên quan