Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Gosinga rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý thiền sinh

 1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin thiền sinh dành cho chúng tôi khi thiền sinh cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của thiền sinh một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Thiền sinh có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của thiền sinh. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với thiền sinh về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người thiền sinh cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
 3. Nếu thiền sinh có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của thiền sinh, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với thiền sinh để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của thiền sinh không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA GOSINGA

Gosinga cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thiền sinh và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của thiền sinh. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là gì?

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được Gosinga thu thập liên quan đến các khoá học đang tổ chức. Tìm hiểu thêm thông tin về Gosinga tại địa chỉ https://Gosinga.com.vn/cau-hoi-thuong-gap. Trang này trình bày thông tin chi tiết những câu hỏi mà thiền sinh lần đầu tìm hiểu về Gosinga là ai? thiền sư Nguyên Tuệ là ai?…

Sự đồng ý của thiền sinh

Gosinga sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của thiền sinh mà không được sự đồng ý của thiền sinh. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép thiền sinh một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của thiền sinh. Bằng cách sử dụng Trang Web Gosinga, thiền sinh đồng ý cho phép Gosinga thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của thiền sinh theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu thiền sinh không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của thiền sinh theo cách này, vui lòng không sử dụng các Trang Web Gosinga hoặc thiền sinh phải cung cấp thông tin cá nhân cho Gosinga.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” của thiền sinh có nghĩa là thông tin hay mẩu thông tin có thể giúp nhận diện ra thiền sinh. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ thiền sinh bao gồm:

  • tên của thiền sinh
  • địa chỉ
  • địa chỉ email
  • số điện thoại
  • bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà thiền sinh tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của thiền sinh như thế nào?

 • Để liên lạc với thiền sinh về khoá học mà thiền sinh có thể quan tâm, với điều kiện thiền sinh đồng ý cho chúng tôi làm như vậy

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của thiền sinh với ai?

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của thiền sinh với bất kỳ ai ngoài Gosinga.

Quyền riêng tư của thiền sinh và người liên hệ

Nếu thiền sinh có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của thiền sinh, thì thiền sinh có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi trên Trang Web Gosinga hướng dẫn thiền sinh tới Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, vui lòng ghé thăm trang web Gosinga.vn

 

 

Bài viết liên quan