Đường đi đến Giác Ngộ

Bài thơ: ĐƯỜNG ĐI ĐẾN GIÁC NGỘ được thiền sinh Nguyễn Công Niên viết gửi tặng tri ân Thiền sư Nguyên Tuệ.

Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn.
Con đường hai ngả: Đường này đến thế gian –  Đường kia đến Niết Bàn.

TRI ÂN SƯ PHỤ THIỀN SƯ

ĐẠI ĐỨC :NGUYÊN TUỆ( vinh) và

ĐƯỜNG ĐI ĐẾN GIÁC NGỘ

******

Đường này đi đến thế gian

Đường kia đường đến niết bàn đâu ngoa

***

Thế gian đường có tám tà

Chữ tà được hiểu đó là tham sân

Vì thiếu ghi nhớ trên thân

Quên mình theo vật, ruổi rong SI tòng

Rằng vui nhiều, khổ dứt xong

Không rõ, được khổ * Tà* trong tâm mình

Tham sân, như bóng theo hình

Tội vì không học quy trình nhân duyên

Cảm thọ do xúc trần căn

Là duyên khởi tánh đâu đen đâu hồng

Khổ vui cảm thọ, đâu hằng

Chú tâm ghi nhận, biết rằng diệt sanh

Vô ngã chỉ Phật, giảng rành

Con đường bát chánh mới là gốc tu

*

Thấy pháp duyên khởi, căn trần

Hai nhân tiếp xúc ra phần khổ vui

Tham sân hành khổ con người

Sang hèn hạ tiện cũng đều giống nhau

Khổ vui cảm giác ban ban đầu

Chánh niệm ghi nhận hết màu hồng đen

*

Sơ thiền Gotama nhớ ra

Đây đường Bát chánh vượt qua đường đời

Chú tâm ghi nhận nơi thân

Ghét Ưa vắng mặt đó là dục ly

Niệm tinh tấn định tưduy

CHÁNH TRI KIẾN được ngọt nguy ở đời

Giác ngộ thực tại nơi nơi

Chỉ là cảm giác xúc nơi căn trần

Ngộ rằng tâm chỉ biết tâm

Đơn thuần cảm giác chưa sanh âm từ

Giải thoát không tánh, khởi sanh

Tham sân si vắng tâm hành thế gian

Nhị thiền tầm tứ nghĩ an

HỶ LẠC nhờ định tâm càng an vui

Ly hỷ trú xả tam thiền

Thanh tịnh nhờ xả thánh hiền, tạm cư

Xả, lạc ,khổ, diệt hỷ ưu

Xả niệm thanh tịnh an lưu tứ thiền

Đây đường chánh đạo thánh hiền

Thích phật tổ đi riêng đường này

Hai ngàn sáu trăm (năm) trước đây

ĐỘC ĐẠO phủ lấp thời nay khó tìm

GO SIN GA***GO SIN GA

Con đường giác ngộ

Bậc chánh đẳng GIÁC

Môt Đức PHẬT thật

Đã đi qua

Thiền sư nguyên tuệ đã tìm ra

TRI ÂN sư

SOI đường hai ngả CHÁNH * TÀ

CHÓI sáng khu rừng ngồi kiết già thiền ĐỊNH

GO SIN GA__ _()_ _()_ _()_

***

Đệ tử :nguyễn công niên

Mạnh xuân: Quí Mão

2023 kính bút

——————————————

? Đọc thêm các lá thư chia sẻ khác tại Chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

? Fanpage Gosinga nơi cập nhật các tin tức hoạt động mới nhất, Chuyên mục Bài pháp hay Mỗi ngày: https://www.facebook.com/gosinga.vn

? Youtube Gosinga cập nhật các Bài pháp mới nhất từ Thiền sư, Audiobook sách nói, Video Hỏi – Đáp: https://www.youtube.com/gosinga

? Group facebook nơi giao lưu trao đổi của các thiền sinh, đặt câu hỏi Thiền sư giải đáp:  https://www.facebook.com/groups/thientuniemxu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *