GOSINGA TỔ CHỨC KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ ONLINE 13 NGÀY K21 TỪ 15-27/01/2022

🎓 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 13 ngày có nội dung là học và thực hành kỹ năng chú tâm liên tục, kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây.

🎓 Khóa thiền sẽ trang bị cho người học phương pháp quan sát sự thật, thực hành để thay đổi lộ trình tâm, từ đó hình thành lối sống thích nghi với mọi hoàn cảnh; góp phần nâng cao năng suất lao động và học tập hiệu quả, cải thiện chất lượng đời sống nội tâm với sự tích cực, hoan hỷ, thoải mái nhờ thực hành được kỹ năng chú tâm liên tục;

🍁 Thiền sinh sẽ học được gì:

 • Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm
 • Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh
 • Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc, học tập
 • Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong

🍁 Khi học và thực hành đúng theo hướng dẫn, thiền sinh sẽ sống với một lối sống mới, lối sống bình an từ trong nội tâm. Quý vị sẽ có hiểu biết đúng về mục đích cuộc sống, về sự thật thực tại, về sự thật hạnh phúc và khổ đau và về lộ trình tâm đang xảy ra nơi mỗi người. Đây là phương pháp đơn giản và có lộ trình rõ ràng mà bất cứ ai đều có thể dễ dàng thực hành theo.

🍁 Đây là khóa học khởi đầu với nội chương trình học và thực hành chưa đầy đủ. Quý vị hãy tiếp tục tham gia các khóa online 23 ngày và 9 ngày miên mật để được trải nghiệm trọn vẹn hơn. Thiền sinh cần tích cực nghe giảng đầy đủ, thực hành theo đúng hướng dẫn qua từng ngày học. Thường xuyên nghe lại bài giảng, các video hỏi đáp và tích cực đặt câu hỏi với thiền sư, trao đổi thảo luận với các thiền sinh khác để giải quyết mọi vướng mắc trong quá trình học. 

                                              NỘI DUNG KHÓA THIỀN

Buổi

Nội dung

Học được từ Bài Giảng

Buổi 1 

 • Bài giảng: Tính chất của Giáo pháp
 • Hướng dẫn tọa thiền quán thân 1
 • Hướng dẫn thiền hành
 • Chúng ta sẽ hiểu về Đức Phật là một nhà Khoa học vĩ đại nhất và nhà Giáo dục lỗi lạc nhất là như thế nào?
 • 5 tính chất của Giáo Pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng là gì?
 • Trong rừng mênh mông thông tin về đạo Phật, làm sao để phân biệt được đâu là điều mà Phật thuyết giảng và đâu là điều người đời sau thêm vào?

Buổi 2

 • Bài giảng: Mục đích cuộc sống 
 • Hướng dẫn tọa thiền quán thân 2
 • Mục đích cuộc sống này là gì?
 • Ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì?
 • Tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc từ bên ngoài có giúp chúng ta hết khổ đau, phiền não không?

Buổi 3

 • Bài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật
 • Hướng dẫn tọa thiền quán thân 3
 • Điều mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng là gì?
 • Thực tại mà con người đang sống là như thế nào?
 • Những hiểu biết của chúng ta về mọi vật xung quanh có đúng sự thật không?
 • Khi tham ái vào hạnh phúc thì sẽ đưa đến khổ ra sao?

Buổi 4

 • Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Tà Đạo
 • Hướng dẫn tọa thiền quán thân 4
 • Lộ trình tâm đưa đến cái biết ý thức của con người là như thế nào?
 • Hành vi tư duy/suy nghĩ diễn ra theo lập trình ra sao?
 • Tâm biết ý thức của con người là đúng hay sai với Sự thật?
 • Lộ trình tâm đang xảy ra hàng ngày nơi mỗi người như thế nào?

Buổi 5

 • Bài giảng: Tính chất Vô Thường, Vô Ngã
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thân 5
 • Các giai đoạn của lộ trình tâm diễn ra như thế nào?
 • Theo quy luật Duyên Khởi, sẽ hiểu biết đúng về tính chất vô thường, sinh diệt của Tâm là như thế nào?
 • Có thể làm chủ, điều khiển được Tâm không?

Buổi 6

 • Bài giảng: Hai loại tâm biết: Tưởng và Thức
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thân 6
 • Tâm biết trực tiếp giác quan và tâm biết ý thức khác nhau như thế nào?
 • Tại sao Tâm biết ý thức Tà kiến càng học nhiều bao nhiêu thì càng khổ nhiều bấy nhiêu?
 • Hiểu đúng về Năm Uẩn và Năm Thủ Uẩn là thế nào?
 • Vì sao Năm Thủ Uẩn – tư tưởng Chấp Ngã lại là nguyên nhân đưa đến Khổ?

Buổi 7

 • Bài giảng: Khổ đế và Tập đế
 • Hướng dẫn tọa thiền quán thân 7
 •  Hiểu biết sai của nhân loại về khổ và nguyên nhân của khổ là như thế nào?
 • Tại sao con người không bao giờ hết phiền não, đau khổ?
 • Hiểu biết đúng sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ là gì?
 • Giải thích được vì sao Tham Sân Si lại đưa đến khổ?

Buổi 8

 • Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thân 8
 • Muốn chấm dứt khổ phải đổi Tâm sang Bát Chánh Đạo như thế nào?
 • Quán Thân để đạt trạng thái Tỉnh Giác ra sao?
 • Quán Thọ, Tâm, Pháp để đạt hiểu biết Chánh Tri Kiến như thế nào?
 • Trên Bát Chánh Đạo có không giải thoát, vô tướng giải thoát và vô tác giải thoát là như thế nào?
 • Tại sao chỉ cần tu tập Chánh Niệm là sẽ đổi lộ trình tâm sang Bát Chánh Đạo?

Buổi 9

 • Bài giảng: Chánh niệm – Tỉnh giác
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thân 9
 • Hiểu đúng sự thật về Niết Bàn là thế nào?
 • Tỉnh Giác là trạng thái Tâm như thế nào?
 • Làm sao để đạt trạng thái Tỉnh Giác: thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận?

Buổi 10

 • Bài giảng: Tà Định và Chánh Định
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thọ 1
 • Phân biệt Tà Định và Chánh Định bằng cách nào?
 • 4 mức độ của Chánh Định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là như thế nào?
 • Vì sao một người tu tập Bát Chánh Đạo mà không có Định thì vẫn bị dục lạc thế gian chi phối?

Buổi 11

 • Bài giảng: Lý Duyên Khởi
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thọ 2
 • Hiểu biết Sai – Vô Minh về Lý Duyên Khởi (quy luật Nhân Quả) là như thế nào?
 • Sự thật về Lý Duyên Khởi diễn ra trong đời sống hàng ngày ra sao?
 • Tại sao mọi sự vật hiện tượng đều có tính chất Vô thường (sinh lên rồi diệt đi) và Vô Ngã (vô chủ, vô sở hữu)?

Buổi 12

 • Bài giảng: Bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thọ 3
 • Con người sống trong hiện tại nhưng lại truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai hay đắm chìm trong hiện tại là như thế nào và nó đưa đến khổ đau cho họ ra sao?
 • Đức Phật dạy Cách sống của Bậc Thánh: Tuệ quán trong hiện tại là như thế nào?
 • Tại sao Phật lại khuyên: biết Pháp ngộ Pháp rồi thì hãy tu tập ngay đi?
 • Vì sao Đức Phật nói chỉ cần trú Chánh Niệm một ngày đêm thì trở thành bậc Thánh Nhập Lưu?

Buổi 13

 • Hướng dẫn tọa thiền quán Thọ 4
 • Thiền sinh chia sẻ trải nghiệm

 

 

Thời gian học: Khóa thiền có 2 ca học sáng và tối để thiền sinh lựa chọn. 

 • Ca sáng: 5h00 – 7h00 mở phòng 4h45′ ngày 16 hàng tháng
 • Ca tối: 20h00 – 22h00 mở phòng 19h30′  ngày 15 hàng tháng

🍁 Hướng dẫn chính: Thiền Sư Nguyên Tuệ

🍁 Nội quy khóa thiền xem tại đây: https://gosinga.vn/noiquyonline/

🍁 Đơn vị tổ chức: Gosinga Việt Nam.

🍁 Hình thức học: Học online qua phần mềm Zoom.

🍁 Chi phí học: Khóa học vì mục đích cộng đồng, không thu phí, quý vị tham gia học thấy lợi lạc có thể đóng góp tùy tâm để tổ chức và hoàn thiện các khóa học sau.

Số tài khoản tiếp nhận đóng góp: 26010001320201 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Đình – Trần Thị Kim Huệ với nội dung “Họ và tên_SĐT_CDOnline13N″

↪️Tham gia nhóm Zalo tại: https://zalo.me/g/pzrqvh805

Mọi thắc mắc về khóa học vui lòng liên hệ với BTC qua số Hotline (zalo) 0966.248.933 để được hỗ trợ.

Mời quý vị điền các thông tin để đăng ký tham gia khóa thiền tại đây:  


🎓 Fanpage Gosinga nơi đăng tải các tài liệu học, các video hỏi đáp, bài pháp của Thiền Sư, ảnh bài học hay: https://www.facebook.com/gosinga.vn

📺  Kênh Youtube Gosinga xem video sách nói, hỏi đáp của Thiền Sư: https://www.youtube.com/gosinga

👫 Tham gia Group Facebook để gửi câu hỏi đến Thiền sư giải đáp và trao đổi thảo luận cùng các thiền sinh khác:  https://www.facebook.com/groups/thientuniemxu

Bài viết liên quan