Bản Ngã và chấm dứt Bản Ngã

Lộ trình tâm Bát tà đạo với Tà niệm kích hoạt thông tin Vô minh, chấp ngã (Ta của Ta) trong bộ nhớ tâm thức, tức nó cung cấp thông tin đó làm HỆ QUY CHIẾU cho Tà tư duy, làm phát sinh ý thức Tà tri kiến (theo lộ trình Tà niệm – Tà tư duy – Tà tri kiến). Vì vậy, nội dung của Tà tri kiến xuất hiện một cái Ta tự có, gọi là Tự ngã hay tiếng Hán là Bản ngã, là trung tâm, là kẻ điều khiển, là chủ nhân chủ sở hữu của thấy biết, của lời nói hành động, của cái này cái kia.

Với hiểu biết Tà kiến như vậy thì 90 đến 95% cuộc sống sẽ xoay quanh cái Bản ngã ảo tưởng đó, ca ngợi vinh danh, tăng trưởng hoàn thiện, bảo vệ cái Bản ngã ảo tưởng đó, khẳng định, tăng trưởng, bảo vệ quyền làm chủ, quyền sở hữu của cái Bản ngã ảo tưởng đó. Cho nên 90 đến 95% nỗi khổ là khổ tâm do lao tâm khổ trí cho cái Bản ngã ảo tưởng đó. Còn lại 5 đến tối đa là 10% cuộc sống là làm việc để có được cơm ăn áo mặc, phương tiện sống để giảm thiểu cái khổ thân (5 đến 10%) do điều kiện sống, do môi trường sống “gây nên”.

Lộ trình tâm Bát chánh đạo với Chánh niệm kích hoạt thông tin Minh trong bộ nhớ tâm thức ( không kích hoạt Vô minh chấp ngã ), tức nó cung cấp thông tin Minh làm HỆ QUY CHIẾU cho Chánh tư duy, làm phát sinh ý thức Chánh tri kiến (theo lộ trình Chánh niệm – Chánh tư duy – Chánh tri kiến). Vì vậy, nội dung Chánh tri kiến không còn tồn tại một cái Ta tự có, không còn tồn tại cái Bản ngã ảo tưởng. Đó gọi là chấm dứt Bản ngã hay Vô ngã. Với hiểu biết như vậy thì 90 đến 95% công việc để vinh danh ca ngợi, hoàn thiện, bảo vệ Bản ngã, để tăng trưởng bảo về quyền làm chủ, quyền sở hữu của Bản ngã ảo tưởng chấm dứt. Do vậy, 90 đến 95% khổ tâm biến mất. Lúc đó chỉ còn có 5 đến 10% công việc là làm việc để giảm thiểu 5 đến 10% khổ thân do hoàn cảnh sống “gây nên”.

Vì vậy, hãy Chánh tư duy để buông bỏ, từ bỏ, xoá bỏ, đoạn tận cái TƯ TƯỞNG Vô minh, chấp ngã, tà kiến ( tư tưởng làm chủ, tư tưởng sở hữu, tư tưởng điều khiển ) chứ không phải từ bỏ tài sản, tiền bạc, nhà cửa xe cộ, thức ăn … để sống cuộc đời nghèo khổ thanh cao, để trở thành bần sư, bần tăng như nhiều người nhận thức. Những người đã học, đã hành, đã kinh nghiệm kết quả học hành theo phương pháp này, hãy Chánh tư duy kỹ càng, quan sát cuộc sống thế gian để thấy rằng 90 đến 95% cuộc sống nhân loại là làm việc, phấn đấu cho cái Bản ngã ảo tưởng, cho dù tu hành hay phấn đấu để giàu có, nổi tiếng, để hiểu biết cao siêu, làm từ thiện để giúp người hay để đánh bóng tên tuổi … thì vẫn là làm cho cái Bản ngã ảo tưởng đó một cách công khai hoặc lấp ló. Chấm dứt TƯ TƯỞNG chấp ngã là phải xoá bỏ thông tin Ta của Ta, thông tin chấp ngã trong bộ nhớ tâm thức, cũng là Chấm dứt Năm thủ uẩn, cũng là Chấm dứt Bản ngã ảo tưởng, thì sẽ chấm dứt được 90 đến 95% nỗi khổ. Chính vì vậy mà Đức Phật nói Năm thủ uẩn là khổ, Năm thủ uẩn là gánh nặng. Người giác ngộ là người đã đặt gánh nặng xuống, là người đã đoạn trừ, đoạn ly, đoạn tận Năm thủ uẩn.

Thiền Sư Nguyên Tuệ (9.9.2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *