Địa chỉ : Tầng 3, D2, Tháp A tòa nhà D2 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

 Phone : 0936 467 928

 Email : [email protected]

 Website : www.gosinga.vn