Địa chỉ : Tầng 3, D2, Tháp A tòa nhà D2 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

 Phone : 0966 248 933

 Email : gosinga.vietnam@gmail.com

 Website : https://gosinga.vn/