Trọn vẹn với Thực Tại

Có nhiều ngôn từ được nói ra rất thời thượng, hấp dẫn làm bao người mê say. Nào là sống trọn vẹn với thực tại, sống tỉnh thức với thực tại, thấy các pháp như chúng đang là vv… Những lời tuyên bố đó có thể xẩy ra theo hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất là tuyên bố đó hoặc là lặp lại của người khác hoặc là do tư duy suy diễn tưởng tượng ra. Nếu gặng hỏi sống trọn vẹn với thực tại là như thế nào thì họ sẽ ậm ừ cho qua chuyện hoặc giải thích rất mơ hồ trừu tượng cách xa đời sống thực thiễn đang diễn ra hàng ngày.

Trường hợp thứ hai là nếu người đó đã kinh nghiệm, thân chứng được điều đó trong cuộc sống hàng ngày thì người đó sẽ giảng nói, phân tích chỉ dẫn, hiển thị một cách rành mạch 4 điều sau:

* Một là: Như thế nào là sống trọn vẹn với thực tại đang là.

* Hai là: Tại sao lại phải sống trọn vẹn với thực tại đang là.

* Ba là: Kết quả của lối sống trọn vẹn với thực tại đang là như vậy là gì.

* Bốn là: Cách thức thực hành để có thể sống trọn vẹn với thực tại đang là.

Nếu không trình bày, phân tích chỉ dẫn, hiển thị một cách rành mạch bốn điều này và không thể kiểm chứng được bốn điều này nơi sự thật cuộc sống thì lời tuyên bố như vậy là TƯ DUY LÝ LUÂN SUÔNG không phải sự thật.

Thiền Sư Nguyên Tuệ (30.8.2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *