LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHOÁ TU NĂM 2021

Vĩnh Thái:
13/3- 22/3 (01- 09/02 AL) Khoá 9 ngày
27/11-05/12 (23/10 – 02/11 AL) Khoá 9 ngày
19/7-25/7(10-16/6) Khoá trẻ em

Long Hoa:
24/4 – 2/5(13/3-21/3)
14/8 – 22/8(7-15/7) khoá 9 ngày
26/6 – 2/7(17-23/5) khoá trẻ em

Bắc Thượng hoặc Khu ST NOGT Sóc Sơn:

20/2 – 28/2(9/1- 17/1AL) Khoá 9 ngày
2/10 -10/10(26/8-5/9 AL) khoá 9 ngày

Các khoá ngoài cơ sở tôn giáo:
Khoá 9 ngày:

Cửa Lò:

10/4 -18/4(29/2-7/3AL)
25/12 – 2/1/2022(22/11-30/11 AL)

Hội An:

30/10-7/11(25/9-3/10)

Resort Sóc Sơn:

15/5 – 23/5( 4-12/4AL)

Tịnh thất Đông Xuân:

Khoá miên mật 10 ngày: Số lượng tối đa: 25
( Chỉ có Pháp hành)
11-19/9(5-13/7AL)
Đại học Seaburn:
Khoá sinh viên: Từ 22 -24/1/2021

* Các khoá doanh nhân 4 ngày tại Gosinga Hội An: 1lần/tháng.
* Các khoá 2 ngày tại Vinh – Gosinga Miền Trung: 1lần/tháng.
* Các Khoá doanh nhân tại Tịnh thất Đông Xuân: 2 tháng 1 lần.
* Tại Học viện WOW:
Khoá 2 ngày: 1lần/tháng
Khoá trẻ em 2 ngày: 1 lần/tháng
Khoá Thiền Tại chức: Các buổi tối từ 19h – 21h15
* Khoá Thiền Độc cư: 1-2 tháng 1 lần
* Khoá Tam Chúc, Bái Đính, Tràng An: 1 tháng 1 lần
* Khoá online: 3 tháng 1 lần.

Bài viết liên quan