Tình hình Covid có thể còn lâu dài, để An nhiên tự tại vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn tiếp diễn tương lai, Hãy trang bị cho mình 1 Pháp tối thượng của Đức Phật để sống thích nghi với mọi hoàn cảnh

Thông tin khóa thiền: Group1: https://zalo.me/g/somcap597

Group2: https://zalo.me/g/wuzvxs214

LINK ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN : https://bl6ys2co.pages.infusionsoft.net/
Link sẽ mở đăng ký trước 19h ngày 7/2/2021

Xem danh sách tại đây

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN TẾT 2021

Đóng góp: Quý vị và gia đình tùy tâm công đức vào tài khoản: Trần Thị Kim Huệ (ĐT: 0983928684) – 26010001 320 201 – Ngân hàng BIDV CN Mỹ Đình. Khi cúng dường ghi rõ cú pháp “Họ và tên_Số điện thoại_CDONLINE

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng học trực tuyến Zoom mã phòng 972 2838 8301

https://gosinga.vn/huongdanzoom
=============

NỘI DUNG
+ 13 buổi thiền Tứ Niệm Xứ từ căn bản tới nâng cao
+ Ca tối: Bắt đầu từ 19h30-21h ngày 08-22/2/2021 (Tối 27-29 Tết âm lịch và nghỉ 2 tối 30 và 1/1 Tết. Sang tối mùng 2 sẽ học lại tới tối 11 âm lịch mới Bế giảng).

+ Ca sáng: Bắt đầu từ 5h15-7h ngày 09-22/2/2021 (Sáng 28-29 Tết âm lịch và nghỉ 2 tối 30 và 1/1 Tết. Sang tối mùng 2 sẽ học lại tới tối 11 âm lịch mới Bế giảng).

Phòng học sẽ được mở trước khoảng 30p (Quý vị không truy cập vào các giờ khác vì phòng sẽ không được mở).
==============
Nội dung chính
+ Ý nghĩa cuộc sống
+ Tứ Thánh Đế
+ Tứ Niệm Xứ
+ Bát Chánh đạo
+ Lý Duyên Khởi
+ Vô Thường – Vô Ngã
+ Thực Tại Thế giới là gì?
+ Đức Phật Giác Ngộ điều gì?
+ Đức Phật là ai
+ Hướng dẫn Tu chỉ ( Thiền Định) và Thiền quán Tứ niệm xứ

Chi tiết thời khóa

Buổi 1
Tối 27 Âm lịch khai giảng 19h30 – 21h
Sáng 28 Tết âm từ 5h15-5h45 : Thực hành thiền sau đó nghe lại Bài giảng tối hôm trước

Buổi 2
Tối 28 Tết Âm lịch từ 19h30-21h Nghe giảng B2
Sáng 29 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng hôm 28)

Buổi 3
Tối 29 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 3 và thực hành thiền
Sáng 30 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng hôm 29)

Buổi 4
Tối mùng 2 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 4 và thực hành thiền
Sáng mùng 3 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 5
Tối mùng 3 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 5 và thực hành thiền
Sáng mùng 4 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 6
Tối mùng 4 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 6 và thực hành thiền
Sáng mùng 5 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 7
Tối mùng 5 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 7 và thực hành thiền
Sáng mùng 6 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 8
Tối mùng 6 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 8 và thực hành thiền
Sáng mùng 7 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 9
Tối mùng 7 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 9 và thực hành thiền
Sáng mùng 8 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 10
Tối mùng 8 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 10 và thực hành thiền
Sáng mùng 9 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 11
Tối mùng 9 Tết : 19h30-21h : Nghe bài 11 và thực hành thiền
Sáng mùng 10 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 12
Tối mùng 10 Tết : 19h30-21h : Pháp đàm
Sáng mùng 11 Tết âm (5h15-7h thực hành và Nghe lại bài giảng trước)

Buổi 13
Tối mùng 11 Tết : 19h30-21h : Pháp đàm và Tổng kết Kết thúc khóa thiền
============
Tham khảo về GOSINGA : https://gosinga.vnhttps://batchanhdao.vn

Bài viết liên quan