Thiền Sư Nguyên Tuệ : Tập hợp các bài giảng Audio (full) hàng trăm bài giảng Audio của Sư tại đây bao gồm :

  1. Pháp Đàm Sư Nguyên Tuệ về Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ
  2. Bài giảng khóa Tu Bát Chánh Đạo 9 ngày miên mật
  3. Audio Pháp Hành Thiền Tứ Niệm Xứ
  4. Audio chuyển thể 170 bài viết trên Facebook của Sư Nguyên Tuệ

LINK AUDIO : https://anchor.fm/sunguyentue

Link PODCAST : Trên SPORTIFY

Link trên Google PODCAST

Bài viết liên quan