Một số hình ảnh và clip trong Khóa huấn luyện Kỹ năng sống thích nghi 2 ngày 16 và 17.01.2021 tại Học viện năng khiếu Quốc tế – Wow Academy do Học viện Gosinga Việt Nam tổ chức dưới sự hướng dẫn của Giảng sư Tỳ Kheo Nguyên Tuệ 

 

Bài viết liên quan