Giới thiệu về khóa học dành cho Doanh nhân

Khi học tập và rèn luyện Kỹ năng sống thích nghi, Kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây họ sẽ hiểu biết đúng sự thật thực tại, sẽ biết rõ mục đích sống và sẽ ĐỊNH HƯỚNG lại cuộc đời cho phù hợp với sự thật thực tại, cho phù hợp với mục đích sống. Vì thế, trong công việc sẽ giảm bớt áp lực, giảm bớt sự chi phối của thành công và thất bại, bình thản trước mọi sự thăng trầm của công việc kinh doanh, sẽ bớt đi sự giận dữ đối với sai trái của nhân viên, sẽ không mang sự căng thẳng, mang công việc vào trong gia đình, vào phòng ngủ, sẽ giờ nào việc nấy. Họ tự mình trải nghiệm và biết rằng Kỹ năng sống thích nghi, Kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây sẽ giúp cho công nhân và nhân viên của họ chú tâm liên tục khi làm việc với trạng thái tâm tích cực và thoải mái làm cho kết quả tốt hơn, gắn kết với công việc hơn, tình cảm giữa họ với công nhân sẽ tốt hơn rất nhiều. Họ sẽ tổ chức cho công nhân và nhân viên của họ học tập Kỹ năng sống thích nghi để cải thiện cuộc sống, giảm thiểu khổ trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Khi họ giảm thiểu được thích và ghét thì họ sẽ nhận thức vấn đề không còn bị lệch lạc, không còn bị thiên vị bởi thích ghét nên khách quan hơn, chính xác, đúng với sự thật hơn và do
vậy quyết định đầu tư, kinh doanh của họ sẽ chính xác, ít rủi rõ hơn. Họ sẽ có được cuộc sống bình thản thoải mái hơn, giảm thiểu ràng buộc vào công việc và khối tài sản của mình.

Bài viết liên quan