1 – Đối với người bị trầm cảm:

Họ sẽ biết được rằng, nỗi khổ của họ là do những suy nghĩ linh tinh không dừng nghĩ đưa đến căng thẳng, hoang tưởng không lối thoát. Thực hành kỹ năng chú tâm liên tục sẽ chấm dứt được 70 đến 80% các suy nghĩ linh linh, phát sinh tâm tích cực và thoải mái sẽ giúp họ dần dần thoát ra khỏi trầm cảm và hoang tưởng.

2 – Đối với người bị bệnh nan y:

Họ sẽ được học và hiểu biết đúng sự thật về thực tại và biết như thật nỗi khổ kinh hoàng đang áp chế họ là do hiểu biết sai lầm thực tại mà phát sinh. Hiểu biết sai lầm thực tại từ quá khứ làm phát sinh “tham sống sợ chết” đã được lưu giữ trong bộ nhớ tâm thức và khi bị bệnh nan y thì thông tin “tham sống sợ chết” sẽ được kích hoạt. Kỹ năng chú tâm liên tục sẽ nhiếp phục không kích hoạt thông tin “tham sống sợ chết” làm cho họ sống bình an trong hiện tại, hiểu biết đúng sự thật dần dà sẽ xoá bỏ thông tin “tham sống sợ chết” giúp họ bình thản đối diện cái chết không thể nào tránh khỏi.

3 – Đối với các tù nhân:

Những tù nhân khao khát tự do, khao khát hưởng thụ mãnh liệt nhưng họ hoàn toàn bất lực nên khổ đau của họ lớn hơn gấp bội những người thường. Nếu họ được học Kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ mà họ hiểu được đây là cách duy nhất chấm dứt khổ đối với họ thì họ sẽ toàn tâm toàn ý tích cực thực hành. Do vậy, kết quả mà họ đạt được sẽ tốt hơn rất nhiều người thực hành trong hoàn cảnh tự do (do bị phân tán bởi những lựa chọn khác) và họ có thể giải thoát ngay khi họ còn ở trong tù.

Bài viết liên quan