GOSINGA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để đảm bảo an toàn cho Thiền sinh và tuân thủ các biện pháp phòng chống đại dịch Covid 19, Gosinga xin thông báo tạm hoãn toàn bộ các khoá Thiền offline, các khoá huấn luyện, các hoạt động offline, các hoạt động tập trung đông người, các buổi Thiền chung offline trên 3 miền: Bắc – Trung – Nam. Gosinga chỉ tổ chức các khoá Thiền online. Kính xin thông báo để các Thiền sinh sắp xếp thời gian tham dự các khoá Thiền online.

T/M BLĐ Gosinga Việt Nam
Trưởng BTC
Phạm Thanh Nam

Bài viết liên quan