Danh sách thiền sinh đăng ký khóa Thiền Tứ niệm Xứ Online 23N-K01

Cập nhật: 22h30 – 05/06/2021

Số Thứ tự_Họ và tên SĐT
001 Phan Thị Mỹ Vân 090xxx693
002 Trần Anh Quốc 090xxx398
003 Lê Thị Thanh Huệ 096xxx515
004 Tô Văn Quý 096xxx084
005 Lê Thị Kim Hải 038xxx668
006 Vũ Văn Quang 097xxx789
007 Phạm Thanh Hương 034xxx904
008 Hồ Thị Kim 093xxx806
009 Vũ Hoàng Đạt 094xxx246
010 Phạm Thị Thiên Tân 094xxx795
011 Nguyễn Thanh Dũng 905xxx024
012 Nguyễn Hoàng Oanh 098xxx681
013 Nguyễn Văn Định 093xxx379
014 Nguyễn Thị Bích 098xxx351
015 Đặng Thị Thanh Vân 098xxx995
016 Phạm văn khánh 093xxx085
017 Phạm Thị Duyên 097xxx036
018 Phạm thị hoàng Diễm 090xxx662
019 LÝ VĂN KHOA 093xxx111
020 Hung Trịnh 090xxx828
021 Đặng Minh Thảo 094xxx883
022 Trần Thanh Tâm 097xxx006
023 Phạm Thị Dung 038xxx942
024 Nguyễn Thanh Phan 090xxx674
025 Nguyễn Duy Hưng 039xxx897
026 TRẦN THANH NGỌC CHÂU 090xxx139
027 Trịnh Văn Nghĩa 091xxx198
028 Vũ Thế Anh 091xxx010
029 Đỗ Tấn Khiêm 090xxx538
030 Nguyễn Thành Phước 035xxx746
031 Phương Vũ 094xxx187
032 Lê Hạnh 096xxx168
033 Trần Vinh 098xxx247
034 Hoàng Minh Thúy 098xxx089
035 Diệu Minh 098xxx592
036 Nguyễn Vĩnh Nghiêm 090xxx856
037 Võ Thị Cẩm Hường 094xxx250
038 Đỗ Văn Thắng 093xxx865
039 Phạm Thị Thanh Thúy 090xxx494
040 Nguyễn Thanh Hà 036xxx969
041 Trần Ngọc Thoan 096xxx819
042 Phan Thuỷ Quyên 038xxx389
043 Nguyễn Thị Thu Hà 094xxx366
044 Pham thi bich Hồng 091xxx992
045 Trần Thị Thanh Xuân 094xxx653
046 Bùi Thị Hiên 093xxx167
047 “Đỗ Thị Nga “ 918xxx271
048 “Tôn Kim Ngẫu “ 908xxx696
049 “Vũ Ngọc Lan “ 839xxx212
050 “Phạm Thị Tuyết “ 932xxx951
051 “Trịnh Thị Yên “ 908xxx746
052 “Nguyễn Thị Đài Loan “ 938xxx667
053 Lưu thị diệu minh 283xxx323
054 Vũ hồng nam 098xxx576
055 Nguyễn Thị Hồng Diệp 090xxx357
056 Tạ Phúc Ân 097xxx080
058 NGUYỄN THANH THÊM 094xxx683
059 Nguyễn Thị Phương 039xxx088
060 Lưu Xuân Xa 091xxx280
061 Đàm Thị Huyền My 096xxx336
062 Chu Thị Tuyết Mai 908xxx878
063 Hoàng Hà 033xxx069
064 Nguyễn Thị Tâm 091xxx128
065 Lâm Thị Ngọc Phương 090xxx504
066 Nguyen Thu Hang 090xxx598
067 nguyễn văn nhàn 090xxx252
068 Nguyễn Anh Tuấn 098xxx488
069 Phạm Ngọc Hoạt 033xxx037
070 PHAM BA CUONG 096xxx950
071 Vũ Thị Hà 037xxx269
072 Lưu Phương Mai 091xxx757
073 Trịnh thị thanh nga 097xxx886
074 Trần Văn Dũng 093xxx639
075 Lê Hồng Hạnh 096xxx168
076 Nguyễn Thị Huệ 097xxx413
077 Trần Thúc Du 038xxx061
078 Thân Thị Uyên xxx
079 Cao Hoàng Dung 086xxx139
080 Vũ Thị Huế 035xxx121
081 ĐẶNG YẾN 035xxx149
082 Nguyễn thị tuyết nga 093xxx211
083 Đỗ Trần Mỹ Thuý ( Tuệ Phương) 090xxx952
084 Nguyễn Xuân Hòa 098xxx315
085 Hạnh Minh 098xxx779
086 Phạm thị Hoài 097xxx893
087 Bùi Dung 098xxx386
088 Trần Anh Tú 903xxx725
089 Lê Anh Quân 091xxx972
090 Nguyễn Bá Phương 091xxx199
091 Đỗ Thu Hương 091xxx211
092 Hà Mai Hương 091xxx648
093 Nguyễn Thị Thắm 091xxx532
094 Huỳnh Công Hậu 086xxx069
095 Trịnh Thị Đào 034xxx400
096 Nguyễn Thị Bích Thủy 090xxx581
097 Nguyễn thị thanh Nhàn 091xxx885
098 Nguyễn Thị Hồng Hà 098xxx565
099 Võ Thị Cẩm Hường 094xxx250
100 Nguyễn Thị Hương 034xxx162
102 Phạm Hồng Chiến 033xxx137
103 Lâm Thuần 090xxx436
104 Trịnh Văn Nghĩa 091xxx198
105 Đồng Thị Hà Giang 097xxx648
106 Đào Văn Tuấn 090xxx079
107 Nguyễn Thị Lý 082xxx366
108 Lê Trần Bảo Tuấn 090xxx665
109 Nguyễn Thị Mai Thanh 090xxx362
110 TRẦN LÊ MAI XUÂN 092xxx909
111 Vũ Văn Phong 091xxx836
112 Lê Thị Lương 098xxx810
113 Trương Nguyễn Minh Luân 090xxx913
114 Nguyễn phạm như hổ 090xxx930
115 Phạm Chính Tùng 098xxx681
116 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 094xxx670
117 Lâm Thị Ngọc Phương 090xxx504
118 Trần Thị Hồng Nhung 093xxx346
119 Phạm Thị Thúy Hằng 098xxx641
120 Dương Thị Thu Hiền 091xxx274
121 Trần Thị Việt Hà 096xxx269
122 Nguyễn Công Tiến 039xxx535
123 Nguyễn đoàn đức nhã 078xxx083
124 Hoàng hương giang 094xxx506
125 Lâm Thuần 090xxx436
126 NGUYÊN THỊ HẰNG 037xxx182
127 Doãn Duy Hải 090xxx376
128 Từ Thị Thu Trang 076xxx888
129 Trần Đức Thịnh 097xxx826
130 NGuyễn Thang Sang 097xxx471
131 Võ Anh Tú 096xxx359
132 Vương Tú Trân 098xxx936
133 Nguyễn văn hải 091xxx689
134 Lâm Thị Ngọc Phương 090xxx504
135 Trần Thị Hồng Nhung 093xxx346
136 Đào quang hiệu 094xxx655
137 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 038xxx000
138 Nguyễn Dương Huyền 096xxx268
139 Vũ Tuấn Anh 091xxx255
140 Cao Sơn Hà 083xxx450
141 Trần Thị Bội Ngọc 086xxx346
142 Nguyễn Thị Bích 098xxx351
143 Trần Thị Kim Huệ 098xxx684
144 Phạm Văn Tùng 093xxx675
145 Lê Thị Huệ 098xxx674
146 Lê Hà 090xxx984
147 Trần Mỹ Hạnh 098xxx770
148 Trương Thành Công 097xxx467
149 Quản Thị Thúy Bình 090xxx141
150 Nguyễn Lê Hanh Quân 070xxx762
151 Hoàng Thị Hường 097xxx368
152 Phạm Thị Liên 083xxx108
153 Lê Thị Thu Thuỷ 091xxx696
154 Lê Hồng Tâm 098xxx251
155 Nguyễn Thị Lệ Như 098xxx572
156 Phạm thi _Huệ 093xxx999
157 Tôn Nữ Lộc Hà 091xxx364
158 Nguyễn Văn An 097xxx906
159 Lê Khánh Vân 097xxx298
160 Nguyễn Đức Chính 096xxx954
161 TRẦN CHÍNH ĐẠO 098xxx903
162 Nguyễn thanh Hải 097xxx537
163 Đặng Thị Yên 098xxx116
164 Trần Thị Huế 094xxx879
165 Lê Thị Thanh Hà 096xxx601
166 Trần Văn Dũng 093xxx639
167 Nguyễn huyền trang 098xxx354
168 Nguyễn Thị Thu Hà 094xxx366
169 Phúc Minh 083xxx000
170 Lã Thị Lan Anh 091xxx821
171 Nguyễn mình phương 096xxx819
172 Phan Thị Tú Trinh 096xxx189
173 Phạm Thị Mỹ Hạnh 090xxx317
174 Đinh Thanh Hương +35xxx430
175 Phạm Thị Kiều 038xxx710
176 Nguyễn Thị Tịnh 098xxx345
177 Nguyễn Mạnh Tuấn 035xxx319
178 Đặng Phong 093xxx814
179 Phạm Kỳ Sơn 098xxx513
180 Trương Tuấn Kiệt 090xxx461
181 Nguyễn Như Linh Thảo 070xxx657
182 Tô Đức Linh 098xxx989
183 Nguyễn văn hiền 098xxx821
184 Vũ Toàn Thư 096xxx086
185 Lê Xuân Thành 090xxx804
186 NGUYỄN VĂN ĐỈNH 037xxx868
187 Đoàn Văn Thạnh 091xxx161
188 Trần Trọng Tâm 096xxx096
189 PHAN THỊ TÂM 091xxx646
190 Lâm Thị Ngọc Phương 090xxx504
191 Nguyễn Thị Thu Phương 097xxx625
192 Phạm Thị Ngọc Anh 093xxx697
193 Đào thị thanh Hải 985xxx898
194 Phạm Thị Thảo 070xxx145
195 Vũ Quỳnh Anh 098xxx523
196 ĐINH thị Hồng Lam 091xxx636
197 Lê Tấn Hà 091xxx234
198 Đoàn Thị Thanh Hương 096xxx998
199 CHU THỊ NHÀI 097xxx005
200 Phạm Hồng Lĩnh 091xxx058
201 Hồ Thanh Hùng 090xxx398
202 Phùng Thị Thảo 098xxx024
203 Hồng Vân 098xxx070
204 Lê Trần Kinh Quốc 093xxx365
205 Nguyễn minh thắng 097xxx333
206 Phạm Thị Yến 097xxx005
207 Đinh Kim quyết 034xxx606
208 Đinh Văn Quyết 094xxx902
209 Trần Văn Vượng 091xxx085
210 Nguyễn Thị Thúy Anh 096xxx498
211 Nguyễn Thị Thu Huyền 086xxx060
212 Nguyễn Thị Oanh 098xxx195
213 Nguyễn Thị Bích Ngọc 097xxx671
214 Trần Thành Nhê 093xxx479
215 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 033xxx208
216 Nguyễn Trọng Việt 097xxx664
217 Văn Thị Hồng Hải 090xxx002
218 Lê Thị Quỳnh Hương 091xxx120
219 Trần Thị Ánh Tuyết 098xxx493
220 Nguyễn Mạnh Tuấn 035xxx319
221 Đỗ Thị Kim Hiệp 094xxx383
222 Vũ Thị Hoa 094xxx688
223 Nguyễn Văn Bình 098xxx217
224 Vũ Tuấn Anh 091xxx609
225 Nguyễn Trọng Việt 097xxx664
226 Triệu Thị Ngọc Thảnh 090xxx728
227 Nguyen huong giang 096xxx466
228 Nguyễn Thị Huyền 093xxx575
229 Đinh Văn Dư 096xxx676
230 Nguyễn Thị Thúy Anh 091xxx843
231 Tuệ Đông 096xxx378
232 Vũ Minh Anh 094xxx127
233 Nguyễn Văn Quang 098xxx751
234 Nguyễn Văn Bính 036xxx495
235 Trâm Trần 090xxx995
236 Trần thu Hà 091xxx398
237 Trần thị hiền 096xxx346
238 Nguyễn Quang Chính 090xxx184
239 Nguyễn Hồng Đạt 098xxx260
240 Phạm Xuân Trung 090xxx188
241 LE HOANG VINH LOI 090xxx858
242 Nguyễn Thị Lãm 098xxx550
243 Nguyễn Anh Tuấn 091xxx797
244 Đàm Thị Hằng 091xxx042
245 Nguyễn Thị Lệ 098xxx332
246 Dung Duyên 081xxx839
247 Lê Thị Lan Hương 090xxx924
248 Trần Văn Tuấn 039xxx818
249 Nguyễn thành trung 097xxx511
250 Nguyễn Hương 093xxx008
251 Lê Tấn Đạt 085xxx125
252 Phạm Thị Thúy

96xxx603

253 Lê Tấn Hòa 076xxx026
254 Ngyễn thị oanh 098xxx615
255 Lã Quang Chiều 945xxx207
256 Đỗ Thị Quỳnh Hà 090xxx750
257 Trần thị Phương 097xxx911
258 Lê Thị Thơ 090xxx299
259 Nguyễn Hữu Lộc 083xxx555
260 Nguyễn thị Huệ 091xxx626
261 Xuân Nguyễn 098xxx499
262 Vũ Thị Hồng Liễu 093xxx588
263 Ho sy bao 096xxx345
264 Trần Vĩnh Tiến Đồng 094xxx678
265 Hồ Ngọc Thành 096xxx885
266 Trịnh thị Hồng 093xxx790
267 Trương văn thái 096xxx999
268 Nguyễn Hà Giang 090xxx886
269 Trần Thị Khiên 098xxx522
270 Lê Đình Hưng 091xxx203
271 Hà Thị Mai Hiên 091xxx799
272 Ngô Sơn 098xxx469
273 Nguyễn Đình Phúc 090xxx619
275 Vũ Công Sức 098xxx969
276 Nguyễn Thị Phương Anh 098xxx132
277 Nguyễn Thanh Hải 098xxx649
278 Lê Thị Lương 038xxx889
279 NGUYỄN QUÝ ĐẮC 091xxx213
280 Trần Thị Thanh Hằng 090xxx013
281 Lê minh nguyệt 098xxx077
282 Dương Văn TUấn 096xxx299
283 Đàm Mai Lan 077xxx411
284 Vũ Điệp 091xxx071
285 Thắng Quang Minh 083xxx000
286 Nguyễn Thị Hải 098xxx203
287 Trần Sang 090xxx155
288 Đào Thị Ngọc Duyên 091xxx558
289 Phạm Ngọc Hoạt 033xxx037
290 Nguyễn Thanh loan 098xxx160
291 Nguyễn Tất Thành 090xxx386
292 Nguyễn Duy Dũng 090xxx397
293 Nguyễn Nam Thuỳ 090xxx111
294 Trần thị Phương 097xxx911
295 Trần Thị Nguyên Hà 096xxx458
296 Nguyễn minh thắng 097xxx333
297 Trần Thị Ngọc Lan 093xxx813
298 Nguyễn Thị Tố Linh 098xxx004
299 Đỗ Huy Định 094xxx494
300 Tuệ Đông 096xxx378

DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHUYỂN SANG KHÓA 02

1 Phạm Thị Tuý 096xxx603
2 Le thuy hang 091xxx998
3 Phạm Thị Thu Hà 098xxx158
4 Trần Thanh Tùng 097xxx236
5 Trần Hồng Hoàng 091xxx534
6 Tiến châu 915xxx370
7 Hoàng Thị Mến 084xxx199
8 Trần Thị Thanh Hương 090xxx863
9 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 098xxx688
10 Hà Thị Nhàn 098xxx254
11 Trần Thị Bạch Tuyết 093xxx020
12 Nguyễn Tuấn Anh 033xxx965
13 Nguyễn Khắc Bá Vinh 090xxx288
14 Đỗ Mạnh Toàn 038xxx970
15 Phạm Thị Dung 097xxx126
16 Phạm Thị Thu Huy 035xxx888
17 Phạm Thị Ngọc Hà 091xxx797
18 Nguyễn thuỳ dương 098xxx688
19 Đinh Tuấn Hòa 038xxx421
20 Bùi ngọc hiển 098xxx239
21 Tuấn tĩnh tâm 862 093xxx862
22 Lưu Hữu Nghĩa (pháp danh Thiện Hiếu) 090xxx588
23 Đỗ Mạnh Toàn 038xxx970
24 Lê Thị Hoàng Yến 098xxx098
25 Nguyễn thị Tâm 033xxx347
26 Thái dương phương linh 094xxx940
27 Phạm Thị Thuý 096xxx603
28 Nguyễn Thị Thuỷ 039xxx760
29 Đỗ Thị Hoa 036xxx992
30 Lương thị mỹ liên 081xxx139
31 Trần thị hải 090xxx153
32 Võ ý nhi 090xxx998
33 Nguyên Hà 097xxx881
34 Đỗ Thị Hương Giang 098xxx593
35 Nguyễn Thị Thắm 097xxx534
36 Nguyễn thị Thảo 368xxx626

Quý vị thiền sinh nào chưa thấy có trong danh sách vui lòng đăng ký khóa sau 08-30/07/2021 tại form bên dưới:

Bài viết liên quan