DANH SÁCH THIỀN SINH ĐĂNG KÍ KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ ONLINE 23B – K20:

SBD HỌ VÀ TÊN SĐT
1 Nguyen Duy Ly 097xxxx336
2 TRAN THI HUE 090xxxx071
3 Trần Quang Dũng 079xxxx903
4 Nguyễn Thị Huệ 097xxxx566
5 Trần Thị Vân Giang 034xxxx975
6 Nguyễn Thanh Huy 090xxxx890
7 Lê Xuân Hòa 091xxxx868
8 Trần thị Dung 015xxxx990
9 Nguyễn Ngọc Cường 088xxxx457
10 Phan mai hương 091xxxx633
11 Lại Thị Oanh 039xxxx810
12 Trịnh Nhật Linh 096xxxx317
13 Nguyễn Thị Thanh Sơn 088xxxx109
14 Nguyễn Thị Giang 035xxxx696
15 Duyên Huỳnh 098xxxx950
16 Đỗ thị giang 097xxxx186
17 Trần thị tám 034xxxx387
18 Dao Viet Hai 098xxxx661
19 Nguyễn Hồng Hạnh 098xxxx883
20 Đào việt hải 098xxxx661
21 Đoàn Thị Hiền 086xxxx979
22 Tú Oanh 093xxxx689
23 Nguyễn Việt Hoài 093xxxx905
24 Lê Dũng 091xxxx941
25 Lê Hương 096xxxx002
26 Nguyễn Thị Thanh Thủy 090xxxx179
27 Đặng Thị Hằng 090xxxx460
28 Lê Anh Văn 098xxxx329
29 Lê Vũ Ngọc Anh 090xxxx284
30 Nguyễn thị lan hương 038xxxx589
31 Trương Ngọc Sơn 096xxxx756
32 Lê Thành Cương 091xxxx401
33 Vũ Thị Hà 037xxxx269
34 Tạ Tùng 093xxxx849
35 Hoàng thế 090xxxx678
36 Hoàng Thị Băng Thanh 094xxxx953
37 Nguyễn Việt Hà 090xxxx086
38 Nguyễn thị thu 094xxxx888
39 Nguyễn Anh Tuấn 091xxxx686
40 Nguyễn Văn Thắng 098xxxx493
41 Nguyễn Thị Thanh Lam 937xxxx494
42 Dương Khánh Hợp 093xxxx997
43 Trần Xuân Tiến 039xxxx883
44 Nguyễn Viết Trọng 082xxxx667
45 Trần Thu Huyền 094xxxx471
46 Võ Thị Diệu 091xxxx279
47 Lê văn Tiến 089xxxx899
48 Lê Thị Uyên 034xxxx758
49 Phan Thị Minh 098xxxx938
50 Nguyễn Thị Hồng 036xxxx327
51 Nguyễn Thị Xuân 098xxxx688
52 Nguyễn Việt Khoa 098xxxx138
53 Trần Thu Phương 096xxxx398
54 Trương Đỗ Thùy Linh 090xxxx830
55 Nguyễn Vân 085xxxx777
56 Nguyễn thị Mãi 098xxxx355
57 Nguyễn Vân Anh 090xxxx090
58 Vũ Xuân Mạnh 084xxxx555
59 Nguyễn Thị Xuân Hiếu +85xxxx397
60 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 098xxxx042
61 Phạm văn Cảnh 081xxxx043
62 Nguyễn Hoàng Thiện 097xxxx266
63 Lê Hồng Hạnh 090xxxx040
64 Cao Thị Hải Hà 097xxxx399
65 Phạm Việt Xô 038xxxx198
66 Ngô thị Hồng hạnh 091xxxx394
67 Phạm Thành được 097xxxx378
68 Trịnh mỹ thanh 090xxxx777
69 Mai Lê Hồng Duyên 079xxxx803
70 nguyễn thị sang 097xxxx459
71 Lương Thị Kim Loan 097xxxx066
72 Nguyễn Hồng Phương Trang 083xxxx702
73 Đặng Phong 093xxxx814
74 Quách Đăng khoa 098xxxx245
75 Mạc Thị Huấn 083xxxx123
76 Yen chau 090xxxx814
77 Phan Thị Thảo Như 098xxxx877
78 Lê Thị Liên 098xxxx291
79 Hoàng Ngọc Lan 093xxxx786
80 Lê Thị Phương 090xxxx043
81 Lê Thị Duyên 969xxxx788
82 Nguyễn Phương 097xxxx921
83 Lý Ngọc Quỳnh 090xxxx099
84 Nguyễn Quốc Việt 090xxxx031
85 Trần Đức Quỳnh 091xxxx333
86 Nguyễn Thị Phương Thảo 090xxxx258
87 Vũ Văn Tựu 098xxxx933
88 Lê thùy linh 088xxxx123
89 Cái Văn Tuyền 973xxxx968

Bài viết liên quan