Quý vị Thiền sinh tra cứu danh sách số thứ tự (SBD) và Họ tên của mình trong danh sách dưới đây BTC đã tổng hợp và cập nhật 2 lần / ngày. Nếu quý vị thiền sinh nào kiểm tra chưa thấy tên mình trong danh sách cập nhật, xin liên hệ với BTC thông qua:

  • Hotline (zalo): 0966 248 933
  • Nhóm hỗ trợ zalo: https://zalo.me/g/mojwla843
  • Nhóm đăng ký khoá K08 zalo: https://zalo.me/g/rmivfm831
  • BẢNG DANH SÁCH THIỀN SINH K09 ONLINE diễn ra từ ngày 15 – 27 tháng 08 năm 2021.
  • Danh sách cập nhật đến 10h00 sáng 22.07.2021
SBD Họ và tên Số điện thoại
1 Nguyễn Hương Ly 090xxxx070
2 Đỗ Anh Tuấn 091xxxx835
3 Lã Văn Bằng 090xxxx874
4 Nguyễn Văn Tâm 097xxxx015
5 Dương Thiên Hương 090xxxx339
6 Hoàng Hà 033xxxx926
7 Đào Thị Bích Hường 090xxxx039
8 Nguyễn Trần Minh Tâm 093xxxx389
9 Phạm Đình Triệu 908xxxx458
10 nguyễn thị tuyết mai 908xxxx353
11 nguyễn thị tuyết nga 934xxxx211
12 NGUYEN QUY DAC 913xxxx213
13 Chu Thị Tuyết Mai 908xxxx878
14 Nguyễn Thị Đài Loan 938xxxx667
15 Trịnh Thị Yên 908xxxx746
16 Phạm Thị Tuyết 932xxxx951
17 Vũ Ngọc Lan 839xxxx212
18 Tôn Kim Ngẫu 908xxxx696
19 Đỗ Thị Nga 918xxxx271
20 Lưu thị diệu minh 283xxxx323

Nếu chưa thấy tên trong danh sách, quý thiền sinh vui lòng đăng ký tại form bên dưới:

 

Bài viết liên quan